Szkolenia w ramach II edycji Akcji Kastracja!

Przysłowie mówi: „Nie daruj głodnemu ryby. Podaruj mu wędkę i naucz go łowić”. Uznając zasadność tego stwierdzenia, fundamentalną i integralną częścią każdej edycji ZWIERZowej Akcji Kastracja! uczyniliśmy SZKOLENIA. Uważamy bowiem, że bez tego podstawowego elementu całość działań nie mogłaby przynieść skutecznych wyników i nie byłaby w stanie procentować w latach kolejnych.

W II edycji Akcji przeszkoliliśmy 128 Gmin! W ramach trzy etapowego szkolenia pt. „Obowiązki gminy w zakresie ochrony zwierząt” prowadzonego przez naszą ekspertkę, prawniczkę doktor Agnieszkę Gruszczyńską, mieściły się następujące warsztaty:

Tworzenie przez gminy programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności.” – tutaj omawiane były m. in. regulacje prawne dotyczące programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a także analizowaliśmy postanowienia programów dotychczas obowiązujących w gminach, ich efektywność, a także możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań.

Jak zapewnić humanitarne traktowanie zwierząt – przepisy ustawy o ochronie zwierząt i zadania lokalne.” – w tej części zebraliśmy informacje o humanitarnym traktowaniu zwierząt w świetle ustawy o ochronie zwierząt w zakresie przestępstw i wykroczeń, która to wiedza pozwala Urzędnikowi szybko i skutecznie reagować w przypadku zgłoszenia złego traktowania zwierzęcia, a także pomaga we współpracy z Policją.

„Decyzja o odebraniu zwierzęcia wydana w trybie art. 7 ust. 1 i 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt.” – bardzo istotne z punktu widzenia praktyki szkolenie omawiające m.in. przesłanki wydania decyzji o odbiorze lub nieodbieraniu zwierzęcia.

„Współpraca z Fundacją ZWIERZ przebiega bardzo profesjonalnie. Uczestniczyliśmy w ciekawych szkoleniach oraz uzyskaliśmy fachową pomoc przy realizacji programu dla bezdomnych zwierząt. Otrzymaliśmy również materiały edukacyjne oraz plakaty dla naszych Mieszkańców. Dzięki nim możemy rozpowszechniać wiedzę na temat właściwego traktowania zwierząt. Doświadczenie, które zdobyliśmy współpracując z Fundacją zostanie dobrze wykorzystane w kolejnych latach. Jeśli natomiast chodzi o samą akcję, to uważam, że była ona bardzo potrzebna. Potwierdza to ogromne zainteresowanie Mieszkańców, którzy są świadomi, że należy zapobiegać bezdomności zwierząt poprzez ograniczenie nadmiernego ich rozmnażania.” – Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka

Panie Wójcie, bardzo dziękujemy za te słowa. I liczymy na równie udaną współpracę w kolejnych latach, tak długo, jak będzie potrzebna w Państwa Gminie nasza pomoc.

Jak zawsze, zachęcamy Włodarzy oraz Mieszkańców do poszerzania swoich kompetencji w zakresie sprawnej organizacji pomocy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz działań zmierzających do likwidacji bezdomności na swoim terenie. My ze swojej strony służymy wszelkim wsparciem dydaktycznym w tym zakresie.

Udostępnij:
Skip to content