Miesiąc marzec 2024

Podsumowanie III edycji ZWIERZowej Akcji Kastracja!

Uprzejmie informujemy, że III edycja ZWIERZowej Akcji Kastracja! została w pełni rozliczona. W 2023 r. Fundacja ZWIERZ podjęła współpracę ze 163 gminami wiejskimi oraz miejsko-wiejskimi, 84 z nich przystąpiło do projektu po raz pierwszy. Łączna kwota środków wydatkowanych wspólnie z samorządami wyniosła 1 707 757 zł. Środki te pozwoliły na kastrację i oznakowanie…

Skip to content