Po co jest fundacja zwierz?

złotych przeznaczonych przez Fundację i Gminy na zabiegi kastracji i znakowania zwierząt w ramach Akcji Kastracja!
0
wykastrowanych i oznakowanych zwierząt w ramach Akcji Kastracja oraz wsparcia organizacji prozwierzęcych
0
przeszkolonych osób, w tym:
341 pracowników urzędów gmin,
87 osób działających na rzecz zwierząt
0
udzielonych informacji prawnych w ramach ZWIERZowej Infolinii Informacji Prawnej o Prawach Zwierząt
0
“ZWIERZ” Ogólnopolska Fundacja na rzecz Ochrony Zwierząt powstała 2015 roku. Podejmujemy działania informacyjne i edukacyjne w zakresie utrzymywania zwierząt domowych. Wspieramy gminy we wprowadzaniu na ich terenie kastracji i znakowania psów i kotów będących pod opieką mieszkańców oraz wprowadzaniu dobrych praktyk dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności poprzez opiniowanie gminnych programów oraz edukację. Wspieramy organizacje i osoby działające na rzecz zwierząt. Sprzeciwiamy się i przeciwdziałamy zjawiskom patologicznym dotyczącym zwierząt.

Nasza misja

Powszechny dobrostan wszystkich istot odczuwających.

Nasze Cele

Zlikwidowanie zjawiska bezdomności zwierząt.
Zapobieganie i zwalczanie przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt.
Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie dobrostanu zwierząt i ich praw.

Obszary działań

Nasz zespół

Pełni pasji i zaangażowania, których łączy miłość do zwierząt.

Dr Agnieszka Gruszczyńska

dr Agnieszka Gruszczyńska

Małgorzata Matyja-Szczotka

Małgorzata Matyja-Szczotka

Marlena Równiak

Marlena Równiak

Daniel Numan

Daniel Numan

Oliwia Kwela

Oliwia Kwela

Emilia Kudasik-Gil

Emilia Kudasik-Gil

Patrycja Śliwka

Patrycja Śliwka

Sylwia Kubista

Sylwia Kubista-Byrtek

Wioleta Kulesza

adw. Wioletta Kulesza

Dawid Ciuk

Dawid Ciuk

Marta Sucholewska

Marta Sucholewska

Skip to content