Po co jest Fundacja Zwierz?

Fundacja ZWIERZ powstała by ograniczać, a w dłuższej perspektywie zlikwidować zjawisko bezdomności zwierząt w Polsce. Angażujemy się w lokalne i ogólnopolskie akcje pro-zwierzęce. Działania kierujemy głównie do organizacji, schronisk i osób prywatnych działających dla zwierząt, których wizja i cele są zgodne z naszymi. Wspólnie zmienimy sposób myślenia o walce z bezdomnością zwierząt. Naszym celem jest kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw wobec zwierząt. Podejmujemy się działań edukacyjnych. Zachęcamy do kastracji zwierząt. Pobudzamy empatię i wrażliwość adopcyjną ze szczególnym naciskiem na adopcje zwierząt-seniorów. Sprzeciwiamy się i przeciwdziałamy zjawiskom patologicznym związanymi ze zwierzętami w Polsce.
  • Życie i zdrowie zwierząt jest naszą najwyższą wartością.

  • Zgodnie z duchem Światowej Deklaracji Praw Zwierząt uważamy, że każde zwierzę ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania, opieki i ochrony.

  • Nigdy nie zostawiamy zwierząt w potrzebie.

  • Sprzeciwiamy się wszelkim formom nieludzkiego traktowania zwierząt właścicielskich jak i przebywających w schroniskach.

  • Wszystkie działania Zwierz służą poprawie losu zwierząt, w szczególności zwierząt bezdomnych.

  • Naszym celem jest ograniczenie, a następnie likwidacja zjawiska bezdomności zwierząt w Polsce

  • Uważamy, że podstawowymi działaniami, które rozwiążą ten problem jest masowa edukacja w zakresie kastracji, czipowania i adopcji zwierząt bezdomnych.

  • Sprzeciwiamy się wszelkim formom patologii związanej z tzw. ochroną zwierząt, w szczególności przeciw funkcjonowaniu kombinatów śmierci, w których przetrzymuje się i uśmierca tysiące zwierząt rocznie.

  • Popieramy wszelkie inicjatywy, które wpływają na zmianę złej sytuacji i polepszenie losu zwierząt.

  • Czynnie wspieramy wszystkie organizacja pro-zwierzęce, fundacje, osoby prywatne działające dla zwierząt oraz schroniska, które podzielają w całości nasz punkt widzenia i mają takie same cele jak my.