Miesiąc sierpień 2023

Akcja Kastracja! – podsumowanie lipca 2023

Upłynął kolejny miesiąc realizacji ZWIERZowej Akcji Kastracja!, w ramach której wspieramy gminy w kastracji i znakowaniu psów i kotów. W lipcu wykastrowaliśmy 518 zwierząt będących pod opieką mieszkańców gmin: 205 psów i 313 kotów oraz 129 kotów wolno żyjących. Suma środków wydanych na ten cel w lipcu to 172 959 zł. Łącznie w tym…

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

Z ogromną radością informujemy o wynikach spotkania z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, w którym uczestniczyła ekspertka Fundacji ZWIERZ, dr Agnieszka Gruszczyńska, jak też Marta Krasuska, reprezentując Kampanię PiESEL. Odbyło się ono 18 sierpnia 2023, a rozmawialiśmy o środkach finansowych dla gmin na przyszły rok, na zapobieganie bezdomności zwierząt. Na rok…

Skip to content