Miesiąc lipiec 2021

Szkolenia w ramach Akcji Kastracja!

Żeby działać skutecznie w jakiejkolwiek dziedzinie, trzeba mieć solidne podstawy merytoryczne. Dlatego kluczowym aspektem ZWIERZowej Akcji Kastracja! uczyniliśmy SZKOLENIA: dla Gmin, w osobach delegowanych do tego zadania Urzędników oraz dla Organizacji prozwierzęcych i Osób Współpracujących, pragnących realnie wpływać na zmniejszenie bezdomności zwierząt na swoim terenie. Pierwszy cykl…

Skip to content