Kategoria Kastracja

Podsumowanie III edycji ZWIERZowej Akcji Kastracja!

Uprzejmie informujemy, że III edycja ZWIERZowej Akcji Kastracja! została w pełni rozliczona. W 2023 r. Fundacja ZWIERZ podjęła współpracę ze 163 gminami wiejskimi oraz miejsko-wiejskimi, 84 z nich przystąpiło do projektu po raz pierwszy. Łączna kwota środków wydatkowanych wspólnie z samorządami wyniosła 1 707 757 zł. Środki te pozwoliły na kastrację i oznakowanie…

Akcja Kastracja! – podsumowanie lipca 2023

Upłynął kolejny miesiąc realizacji ZWIERZowej Akcji Kastracja!, w ramach której wspieramy gminy w kastracji i znakowaniu psów i kotów. W lipcu wykastrowaliśmy 518 zwierząt będących pod opieką mieszkańców gmin: 205 psów i 313 kotów oraz 129 kotów wolno żyjących. Suma środków wydanych na ten cel w lipcu to 172 959 zł. Łącznie w tym…

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

Z ogromną radością informujemy o wynikach spotkania z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, w którym uczestniczyła ekspertka Fundacji ZWIERZ, dr Agnieszka Gruszczyńska, jak też Marta Krasuska, reprezentując Kampanię PiESEL. Odbyło się ono 18 sierpnia 2023, a rozmawialiśmy o środkach finansowych dla gmin na przyszły rok, na zapobieganie bezdomności zwierząt. Na rok…

WIelkopolska Przyjazna Zwierzętom

Wielkopolska przyjazna zwierzętom

13 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego rozmawialiśmy o bezdomności zwierząt w Polsce. Na spotkaniu poruszyliśmy temat skutecznego zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez: kastrację i znakowanie psów i kotów będących pod opieką mieszkańców oraz kotów wolno żyjących, edukację zarówno mieszkańców, jak i pracowników urzędów gmin. Inicjatywą Urzędu jest program “Wielkopolska przyjazna…

Akcja Kastracja 2

Podsumowanie drugiej edycji Akcji Kastracja!

Niniejszym mamy przyjemność zakomunikować, że ZWIERZowa Akcja Kastracja! w swej drugiej edycji, na rok 2021/22, dobiegła końca! Jesteśmy niezwykle szczęśliwi i dumni, że po raz kolejny wspólnie z Państwem zmieniliśmy na lepsze kawałek zwierzęcego świata. Czym jest Akcja Kastracja! organizowana przez Fundację „ZWIERZ”? – krótkie przypomnienie. Jest to autorski projekt,…

Akcja Kastracja

Zwierzowa Akcja kastracja!

Cieszy nas ogromne zainteresowanie Gmin wprowadzeniem na ich terenie bezpłatnych zabiegów kastracji i znakowania zwierząt, czyli ZWIERZową Akcją Kastracja! ???????? Przypominamy, że ZWIERZowa Akcja Kastracja! to ogromna pomoc dla gmin w zapobieganiu bezdomności zwierząt. Udzielamy wsparcia: finansowego: Fundacja ZWIERZ dofinansowuje zabiegi w formule pół na pół. Wysokość…

Szkolenia w ramach II edycji Akcji Kastracja!

Przysłowie mówi: „Nie daruj głodnemu ryby. Podaruj mu wędkę i naucz go łowić”. Uznając zasadność tego stwierdzenia, fundamentalną i integralną częścią każdej edycji ZWIERZowej Akcji Kastracja! uczyniliśmy SZKOLENIA. Uważamy bowiem, że bez tego podstawowego elementu całość działań nie mogłaby przynieść skutecznych wyników i nie byłaby w stanie procentować w latach kolejnych.…

Kastracja 2021

Podsumowanie Akcji Kastracja! 2020/21

Pierwszą, pilotażową edycję 2020/21 ZWIERZowej Akcji Kastracja! oficjalnie ogłaszamy za ZAKOŃCZONĄ! Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie słyszeli o naszym projekcie, poniżej garść informacji wprowadzających. W ramach Akcji Kastracja! Fundacja „ZWIERZ”: wspiera we wprowadzaniu na terenie współpracujących z nią Gmin bezpłatnych dla mieszkańców zabiegów kastracji i znakowania psów i kotów…

Szkolenia w ramach Akcji Kastracja!

Żeby działać skutecznie w jakiejkolwiek dziedzinie, trzeba mieć solidne podstawy merytoryczne. Dlatego kluczowym aspektem ZWIERZowej Akcji Kastracja! uczyniliśmy SZKOLENIA: dla Gmin, w osobach delegowanych do tego zadania Urzędników oraz dla Organizacji prozwierzęcych i Osób Współpracujących, pragnących realnie wpływać na zmniejszenie bezdomności zwierząt na swoim terenie. Pierwszy cykl…

Szkolenia Akcja Kastracja

Ruszyły szkolenia w projekcie ZWIERZowa Akcja Kastracja!

Rozpoczęliśmy pierwszą edycję projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! ZWIERZowa Akcja Kastracja! skierowana jest do organizacji społecznych oraz społecznych działaczy i aktywistów, chcących realnie przeciwdziałać zjawisku bezdomności zwierząt. Opiera się na założeniu, że są dwa humanitarne i skuteczne działania, które pozwolą zwalczyć bezdomności zwierząt domowych – powszechne ich znakowanie…

Skip to content