Miesiąc wrzesień 2020

Ruszyła ZWIERZowa Akcja Kastracja!

Ruszyły zgłoszenia do ZWIERZowej Akcji Kastracja! Ograniczaj z nami bezdomność wśród zwierząt! Dołącz do ZWIERZOWEJ AKCJI KASTRACJA! Zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz samodzielnych działaczy i aktywistów, chcących realnie przeciwdziałać bezdomności zwierząt w swojej gminie do udziału w projekcie ZWIERZOWA AKCJA KASTRACJA! Działasz na rzecz ograniczenia zjawiska bezdomności…

Skip to content