Szkolenia w ramach Akcji Kastracja!

Żeby działać skutecznie w jakiejkolwiek dziedzinie, trzeba mieć solidne podstawy merytoryczne. Dlatego kluczowym aspektem ZWIERZowej Akcji Kastracja! uczyniliśmy SZKOLENIA: dla Gmin, w osobach delegowanych do tego zadania Urzędników oraz dla Organizacji prozwierzęcych i Osób Współpracujących, pragnących realnie wpływać na zmniejszenie bezdomności zwierząt na swoim terenie.

Pierwszy cykl szkoleń skierowany był do Organizacji i aktywistów: przeszkoliliśmy łącznie 40 osób! Dwuczęściowa formuła obejmowała: szkolenie pt. „Prawne aspekty opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach” przeprowadzone przez prawniczkę, doktor Agnieszkę Gruszczyńską oraz cykl warsztatów pt. „Jak profesjonalnie i skutecznie działać na rzecz kastracji i trwałego znakowania zwierząt przebywających pod opieką mieszkańców gminy oraz kastracji kotów wolno żyjących”, gdzie  o praktycznych aspektach współpracy z gminami oraz dobrych praktykach w ramach takich działań mówili: Marta z Fundacji “Zwierzęca Arkadia” oraz Angela ze stowarzyszenia „Nadzieja na dom”, a Maciek Janczuk podpowiadał, jak skutecznie komunikować się z urzędnikami.

W I edycji Akcji przeszkoliliśmy 30 Pracowników Gmin. W ramach trzy etapowego szkolenia pt. „Obowiązki gminy w zakresie ochrony zwierząt” prowadzonego przez naszą ekspertkę, wspomnianą już wcześniej, doktor Agnieszkę Gruszczyńską, mieściły się następujące warsztaty:

„Tworzenie przez gminy programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności.” – tutaj omawiane były m. in. regulacje prawne dotyczące programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a także analizowaliśmy postanowienia programów dotychczas obowiązujących w gminach, ich efektywność, a także możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań.

„Jak zapewnić humanitarne traktowanie zwierząt – przepisy ustawy o ochronie zwierząt i zadania lokalne.” –  w tej części zebraliśmy informacje o humanitarnym traktowaniu zwierząt w świetle ustawy o ochronie zwierząt w zakresie przestępstw i wykroczeń, która to wiedza pozwoli Urzędnikowi szybko i skutecznie reagować w przypadku zgłoszenia złego traktowania zwierzęcia, a także pomoże we współpracy z Policją.

„Decyzja o odebraniu zwierzęcia wydana w trybie art. 7 ust. 1 i 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt.” – bardzo istotne z punktu widzenia praktyki szkolenie omawiające m.in. przesłanki wydania decyzji o odbiorze lub nieodbieraniu zwierzęcia.

Wierzymy, że takie systemowe, zorganizowane i dobrze merytorycznie opracowane działania, przyniosą wymierne korzyści w postaci stale rosnącej liczby kompetentnych Urzędników Gmin krzewiących na swoim terenie dobre praktyki dla zwierząt.

Udostępnij:
Skip to content