Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

Z ogromną radością informujemy o wynikach spotkania z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, w którym uczestniczyła ekspertka Fundacji ZWIERZ, dr Agnieszka Gruszczyńska, jak też Marta Krasuska, reprezentując Kampanię PiESEL.

Odbyło się ono 18 sierpnia 2023, a rozmawialiśmy o środkach finansowych dla gmin na przyszły rok, na zapobieganie bezdomności zwierząt.

Na rok 2023 Samorząd Wojewodztwa Mazowieckiego przeznaczył na wsparcie gmin 3 000 000 zł w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023″ z czego prawie całe środki zostały rozdysponowane –
https://bip.mazovia.pl/…/mazowsze-dla-zwierzat-2023..

Przekazano je na następujące zadania:

  • zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności;
  • edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami;
  • wsparcie finansowe dla gminy, przeznaczone na schronisko dla zwierząt – https://bip.mazovia.pl/…/uchwala-23938523-zarzadu…

Dwa ze wskazanych zadań pokrywają się z zadaniami ZWIERZowej Akcji Kastracja!, więc zadaliśmy Marszałkowi ważne pytanie, co planuje na przyszły rok. Marszałek Adam Struzik potwierdził, że w ramach prowadzonych programów przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w roku 2024 znajdzie się również program wsparcia zapobiegania bezdomności zwierząt!

Udostępnij:
Skip to content