Do pracowników Urzędów Gmin w Wielkopolsce

Pracownicy Urzędów Gmin w województwie Wielkopolskim, przekazujemy informację, że trwa nabór wniosków do programu “Wielkopolska przyjazna zwierzętom” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Dofinansowaniem zostaną objęte wymienione poniżej zadania:

  • elektroniczne znakowanie psów i kotów;
  • zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów;
  • opieka weterynaryjna, w tym m. in. zakup leków, leczenie lub szczepienie bezdomnych psów i kotów;
  • dokarmianie kotów;
  • wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie ich w schronisku;
  • zapewnienie opieki psom i kotom przebywającym w schronisku, poprzez zakup karmy lub odżywek oraz wyposażenia schronisk służącego bezpośrednio zaspokajaniu potrzeb zwierząt;
  • zakup koszy i torebek na psie odchody.

Minimalna kwota dofinansowania przedsięwzięcia przez Województwo Wielkopolskie wynosi 5 000,00 zł, maksymalna kwota wynosi 30 000,00 zł, przy czym minimalny wkład własny Wnioskodawcy nie może być mniejszy niż 50% łącznej puli kosztów kwalifikowalnych projektu.

📝Wnioski przyjmowane są do 15.07.2023 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.umww.pl/wielkopolska-przyjazna-zwierzetom

Udostępnij:
Skip to content