ZWIERZowa Infolinia Bezpłatnej Informacji Prawnej z zakresu Ochrony Zwierząt

Potrzebujesz rzetelnej informacji prawnej z zakresu ochrony zwierząt? Zadzwoń!

Uruchomiliśmy „ZWIERZową Infolinię Bezpłatnej Informacji Prawnej z zakresu Ochrony Zwierząt”.

Doktorzy nauk prawnych i radcowie prawni specjalizujący się w przepisach dotyczących zwierząt dostępni są pod numerem telefonu +48 695 902 335.

ZWIERZowa Infolinia czynna będzie we wtorki i czwartki w godzinach 17.00 – 19.00.

Wszystkie informacje udzielane są bezpłatnie. Tym sposobem pomagamy i wspieramy wszystkich dbających o dobro zwierząt.

W ramach Infolinii udzielane są informacje z zakresu: ochrony zwierząt bezdomnych i zapobiegania ich bezdomności, czynów przeciwko zwierzętom – przestępstw i wykroczeń, zasad opieki nad zwierzęciem, własności i obrotu zwierzętami, ochrony zwierząt dziko żyjących.

Informacji udzielać będą doktorzy nauk prawnych i radcowie prawni z Kancelarii Prawnej RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy Sp. k. specjalizujący się w prawie zwierząt.

Problem z respektowaniem praw i odpowiednim traktowaniem zwierząt w Polsce jest nadal poważny. Zdecydowanie za często słyszymy o psach na uwięzi, zbyt krótkich łańcuchach, zwierzętach trzymanych bez dostępu do wody, czy przypadkach bicia i znęcania się nad nimi. Zjawisko bezdomności zwierząt stale wzrasta. Zbyt niski jest poziom wiedzy i edukacji z zakresu prawidłowej opieki nad zwierzętami.

Infolinia udzielana jest bezpłatnie. Cena za minutę połączenia telefonicznego zgodna jest ze stawką operatora.

Zasady działania

Poniższe zasady określają na jakich warunkach i w jakim zakresie udzielana jest bezpłatna informacja prawna z zakresu prawnej ochrony zwierząt w ramach pracy „ZWIERZowej Infolinii Bezpłatnej Informacja Prawnej z zakresu Ochrony Zwierząt”.

I. O czym mowa?

1. „ZWIERZowa Infolinia Bezpłatnej Informacji Prawnej z zakresu Ochrony Zwierząt” nazywana dalej „Infolinią” to usługa telefoniczna wykonywana pod numerem telefonu +48 695 902 335 obejmująca udzielenie informacji z zakresu prawnej ochrony zwierząt.

2. Infolinia prowadzona jest przez Fundację Zwierz we współpracy z Kancelarią Prawną RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

3. Dzwoniący – osoba, która łącząc się poprzez Infolinię uzyskuje informację prawną od Eksperta.

4. Ekspert – specjalista z zakresu prawnej ochrony zwierząt, doktor nauk prawnych lub radca prawny Kancelarii Prawnej RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

5. Informacja prawna – odpowiedź Eksperta na zadane przez Dzwoniącego pytanie dotyczące prawnej ochrony zwierząt. Informacja ta mieści się w zakresie podanym w pkt III i nie jest w żaden sposób wiążąca dla Dzwoniącego.

Informacja prawna nie jest świadczeniem pomocy prawnej w myśl przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 2018 poz. 2115) oraz ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. 2018 poz. 1184), nie jest też świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

II. Komu i w jaki sposób udzielamy Informacji Prawnej ?

1. Infolinia skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych, organizacji i instytucji oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Polega na świadczeniu darmowej usługi w formie informacji prawnej w zakresie prawnej ochrony zwierząt.

2. Informacje udzielane są w formie telefonicznej.

3. Koszt połączenia telefonicznego wynika z umowy Dzwoniącego z własnym operatorem sieci telefonicznej. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

III. W jakim zakresie udzielamy informacji?

1. W ramach infolinii udzielana jest informacja prawna z zakresu:

a) ochrony zwierząt bezdomnych i zapobiegania bezdomności,

b) czynów przeciwko zwierzętom – przestępstw i wykroczeń,

c) zasad opieki nad zwierzęciem,

d) transportu zwierząt domowych,

e) ochrony zwierząt dziko żyjących.

2. Zakres informacji obejmuje:

a) poinformowanie Dzwoniącego o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących mu uprawnieniach lub o spoczywających na nim obowiązkach;

b) wskazanie możliwych sposobów rozwiązania problemu prawnego, z którym dana osoba dzwoni.

3. Informacja nie będzie udzielana osobom dzwoniącym w sprawach niezwiązanych z pomocą zwierzętom, również dotyczącym np. realizacji umowy sprzedaży zwierzęcia czy własnej odpowiedzialności za wady w wykonywaniu umowy petsittingu. Informacja może nie być udzielona również w przypadku gdy jej udzielenie naruszało by postanowienia opisane w Zasadach, obowiązujący porządek prawny lub zasady etyki zawodowej. O udzieleniu/nieudzieleniu informacji decyduje Ekspert.

4. Informacje prawne udzielane są osobiście przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora nauk prawnych albo tytuł radcy prawnego.

IV. Kiedy można dzwonić?

1. Infolinia dostępna jest od 3 września 2019r. we wtorki i czwartki w godzinach 17:00 – 19:00 za wyjątkiem dni świątecznych oraz 24 i 31 grudnia.

V. Przetwarzanie danych

1. Rozmowy nie są nagrywane. Dane osobowe osób dzwoniących, w tym nazwiska i numery telefonów, nie będą przetwarzane.

2. Prowadzona ewidencja rozmów będzie zawierała temat rozmowy (zadanych pytań) oraz informację czy dzwoniła osoba prywatna czy przedstawiciel organizacji.

VI. Czego nie wolno?

Udzielona informacja jest chroniona prawami autorskimi, nie może być nagrywana, reprodukowana (w jakiejkolwiek formie), przetwarzana i rozpowszechniana w jakikolwiek sposób, w tym za pomocą urządzeń nagrywających, elektronicznych, kopiujących i innych oraz nie może być przechowywana w żadnym systemie informatycznym.

VII. Uwagi

Działalność infolinii nie jest świadczeniem pomocy prawnej (patrz pkt I.5.). Fundacja ZWIERZ, jak też Kancelaria Prawna RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy Sp. k. nie ponoszą odpowiedzialności za sposób oraz skutki wykorzystania przez Dzwoniącego otrzymanej informacji, w tym za mogącą wyniknąć z niej szkodę.

Udostępnij:
Skip to content