Szkolenia Akcja Kastracja

Ruszyły szkolenia w projekcie ZWIERZowa Akcja Kastracja!

Rozpoczęliśmy pierwszą edycję projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja!

ZWIERZowa Akcja Kastracja! skierowana jest do organizacji społecznych oraz społecznych działaczy i aktywistów, chcących realnie przeciwdziałać zjawisku bezdomności zwierząt. Opiera się na założeniu, że są dwa humanitarne i skuteczne działania, które pozwolą zwalczyć bezdomności zwierząt domowych – powszechne ich znakowanie oraz trwale ubezpłodnienie przez poddanie zabiegom sterylizacji/kastracji. Zabiegi powinny być przeprowadzane nie tylko u zwierząt bezdomnych, ale też zwierząt przebywających pod opieką człowieka oraz kotów wolno żyjących.

W ramach Akcji! wspieramy lokalne organizacje oraz aktywistów w skutecznym nawiązywaniu współpracy z samorządem na rzecz inicjowania w gminach bezpłatnych programów kastracji zwierząt. Działania oparte będą na trójstronnej współpracy naszej Fundacji, organizacji lub uczestnika oraz wytypowanych do współpracy gmin.

Szkolenia Akcja Kastracja

Czas szkoleń

Rozpoczęliśmy właśnie etap szkoleń. Organizacje społeczne oraz osoby lokalnie działające na rzecz zwierząt, które zgłosiły się do udziału w projekcie wezmą udział w szkoleniach „Jak profesjonalnie i skutecznie działać na rzecz kastracji i trwałego znakowania zwierząt przebywających pod opieką mieszkańców gminy oraz kastracji kotów wolno żyjących”. Spotkania odbywają się online i prowadzone są przez ekspertów z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt, prawa, ochrony zwierząt i komunikacji.

Każda grupa weźmie udział w 4 warsztatach:

I. Prawne aspekty opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach.

II. Praktyczne aspekty współpracy z gminami w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

III. Skuteczna komunikacja – jak przekonać urzędnika do swoich racji… bez przekonywania?

IV. Czym jest ZWIERZowa Akcja Kastracja!

Obecnie w cyklu uczestniczy pierwsza grupa. Kolejne grupy rozpoczynają szkolenia w II połowie października. 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są także na stronie https://akcjakastracja.org/

Udostępnij:
Skip to content