Materiały edukacyjne o zapobieganiu bezdomności

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się materiały edukacyjne dotyczące zapobiegania bezdomności zwierząt tj:

  • artykuł do zamieszczenia np. na social media, stronie internetowej Gminy,
  • plakat informujący mieszkańców o Akcji kastracji zwierząt,
  • ulotki informujące mieszkańców o Akcji kastracji zwierząt,
  • ulotki o opiece nad kotami wolno żyjącymi,
  • dwa rodzaje plakatów informujących o zaletach kastracji i znakowania zwierząt.

Zachęcamy do dystrybucji wśród mieszkańców. Materiały są w kilku formatach, także umożliwiających edycję. Jest to istotne szczególnie przy plakatach informujących o akcji, gdzie gmina może uzupełnić datę trwania akcji, nazwę gminy, czy dodać jej herb. Bardzo prosimy nie zmieniać innych materiałów edukacyjnych. Na takich zasadach Ogólnopolska Fundacja na rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” przekazuje materiały edukacyjne dla mieszkańców gmin z terenu województwa mazowieckiego bezpłatnie. Materiały można drukować, można powielać.

Kolejne materiały dotyczące poprawy warunków bytowych zwierząt latem otrzymają Państwo w czerwcu.

Bądź odpowiedzialny – plakat A3:

KASTRUJ I ZNAKUJ – plakat A3:

MAZOWSZE DLA ZWIERZĄT – plakat A3:

MAZOWSZE DLA ZWIERZĄT – ULOTKA A5:

MAZOWSZE DLA ZWIERZĄT  KOTY – ULOTKA A5:

Materiały edukacyjne – a4:

Skip to content